Adhesius

Una altre utilitat de les imatges vibracionals és col·locar-les en l'espai on vivim i on treballem. Per això els adhesius, que estan escollits en tríades, amb una intenció concreta, per crear sinergies entre elles i potenciar-ne els seus efectes.

En cada tríada té 3 adhesius rodons de 8cm i 3 de 3,3cm. Els grans, per situar-los en els espais i els petits, en objectes personals com ordinadors, cantimplores, cotxes...

Els adhesius son resistents a l'aigua.

Filtres actius