Les Tríades

Com a  passatemps

Participants: de 2 a 6 participants, de totes les edats.
 
Contingut: 27 tríades, més una peça sense tríada, que mou totes les peces que no s'han "triΔd", una peça sense tríada, que canvia el sentit de participació i una peça sense tríada, que fa que cada participant deixi una de les seves tríades, cap per avall, enmig de les quals encara no s'han "triΔd".
 
Instruccions: Es col·loquen les peces sobre una taula cap per avall, és a dir, que les imatges quedin ocultes. Cada participant dóna la volta a 3 peces quan participa, una després de l'altra, de manera que la resta de participants les puguin veure. Cada vegada que es dóna la volta a 3 peces que no coincideixen, es deixen de nou en el mateix lloc i, cap per avall, i passa el torn al següent participant. Quan un participant dóna la volta a 3 peces amb les imatges iguals (les ha "triΔd") se les queda i pot continuar participant tantes vegades com tríades pugui formar. Quan apareix alguna de les imatges que no té tríada, es torna a deixar sobre la taula, cap per avall, i es fa el moviment que té associat. S'acaba quan només queden sobre la taula les peces que no tenen tríada.

 

 triades_2.jpg

Filtres actius