Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679).

Responsable del tractament:

M Ignàsia Polo Pujadas
Direcció: Ronda Camprodon, 2, 08500 – VIC
Telèfon: 693.722.227
Adreça electrònica: pren@qualitatdevida.com
Web: https://www.qualitatdevida.com

Finalitat: Informar sobre activitats i serveis que realitzi la responsable del tractament, i per la gestió administrativa de la mateixa, complint els fins que li són pròpis.

Durada: Les dades personals es conservaran fins que l'interessat indiqui la seva voluntat de donar-les de baixa o durant els anys necessaris per al compliment de les obligacions legals.

Legitimació: La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona pel fet de demanar a través de la bústia de contacte del web, per correu electrònic o personalment a la consulta de la responsable del tractament.

Destinataris: Les dades no se cediran ni seran comunicades a NINGÚ.

Dret dels interessats: Les persones interessades poden accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau sol·licitar la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També pot demanar la limitació i oposició de el tractament de les seves dades.

Igualment podrà revocar el consentiment per a l'enviament de comunicacions i exercitar aquests drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a pren@qualitatdevida.com o notificar personalment a la direcció a el principi referenciada.

Per qualsevol incompliment, l'interessat pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control.