Personalitzades

Si s'accedeix a aquesta secció s'ha de tenir en compte que:

Les fotografies de les imatges que es mostren no corresponen a la imatge que es rep a la comanda.

La imatge personalitzada és canalitzada quan es dóna la petició per a la persona, l'espai o el projecte en concret.

Podem incloure una intenció concreta a la petició o simplement obrir-nos a rebre el que l'Univers té reservat per a la persona, l'espai o el projecte.

Què significa imatge personalitzada?
 
Significa materialitzar l'energia o vibració adequada per a la persona, l'espai o el projecte en una imatge per sanar, evolucionar, transformar, harmonitzar, equilibrar ...

 

CADA IMATGE ÉS ÚNICA I SINGULAR.

Les fotografies que es mostren, com a exemple, són imatges de persones que han accedit a mostrar-les.

Hi ha diverses opcions de mida i material sobre el qual es materialitza la imatge. A la mateixa pàgina del producte es pot introduir text per descriure la intenció de la imatge i les dades necessàries a qui va dirigida.


S'ha de comptar amb UN MÍNIM DE 15 DIES per realitzar la imatge.

313_imatge.jpg

Filtres actius