Plataformes

Imatges realitzades en suport de tela sobre tablet. S'acompanyen d'un llibre explicatiu i del medalló amb la imatge.

Crea un centre energètic i es pot utilitzar per meditar i per recarregar-se, respirant i visualitzant que la persona s'omple de l'energia que genera la imatge.

Propostes de pràctiques a fer:

Meditar, si ja té l'hàbit. En silenci, llegint algun fragment o escoltant informació canalitzada que permeti acceptar i comprendre millor les experiències que vivim. Una ajuda per practicar la meditació la trobarà en diversos enregistraments en la nostra pàgina web.

Equilibrar el cos físic per retrobar l'equilibri dinàmic i afavorir l'energia de benestar. Cal posar la mà esquerra (mà que rep) sobre el Cor i rebre aquesta energia amorosa per portar-la amb l'altra mà (mà que dóna) en els punts del cos físic que ho necessitin.

Calmar la ment a través de la respiració. Cal equilibrar el temps d'inspiració i d'exhalació i la quantitat d'aire que entra i surt. Respirar des d'aquesta harmonia, connectant els dos hemisferis, ens permet accedir a la ment inconscient i canviar en la ment conscient, pensaments, paraules i accions que ens limiten.

Sentir l'emoció. Reviure l'emoció o emocions que ens tenen presoners i ens dificulten viure l'Ara. Visualitzar un horitzó i situar-se en un punt. Des d'aquest lloc d'observació, que és l'Ara, descobrir que la persona no és l'emoció. L'Ara és un inici, nou, net i on tot possible.

Aquest treballs i altres (imaginació al poder) permeten alliberar els obstacles que dificulten retrobar-se amb el Ser.

Retrobar-se amb el Ser ens permet viure amb més qualitat de vida i arribar a la fi del camí en bones condicions.

¿No és això el que tots desitgem?

altar_web.jpg

Filtres actius