Canalitzacions

Una canalització consisteix en compartir un temps de silenci i reflexió amb tu, per facilitar-te la transmissió d'informació, des d'altres plans de l'Univers, que t'ajudi a acceptar i comprendre les experiències que estàs vivint.

Una canalització grupal consisteix en compartir un temps de silenci i reflexió, per facilitar la transmissió d'informació, des d'altres plans de l'Univers i així obrir-nos a una nova comprensió de la vida.

Ambdues poden ser presencials o a distància.

Filtres actius