Llibres

La informació continguda en els llibres pot ser llegida seqüencialment o en fragments i, així, poder captar el seu profund significat. Significat del fragment, que s'activa segons l'experiència que està vivint el lector. És el lector qui transmet al llibre la seva petició i el llibre, fa una escolta silenciosa, mostrant el fragment més afí a la seva experiència.

La connexió propera que s'estableix entre el lector i el llibre sorprèn sovint.

 

Tenen la forma del quadrat perquè és la forma geomètrica que representa el planeta Terra i la seva mida és de 13x13 cm, ja que és un nombre àuric.

 

Filtres actius