Canalització grupal

61,98 €

Temps 1 hora

La conversa prèvia facilita enfocar-nos en el tema d'interès per al grup i demanar a l'Univers que la informació sigui clara i precisa. Pot escollir-se presencial o a distància, via Skype, Jitsi o WhatsApp.

Gràcies a la informació compartida, ens obrim a una nova visió i comprensió de les experiències que compartim. En grup es potencien els beneficis de la canalització.

En la descripció hi ha un arxiu adjunt explicatiu del que és una canalització i un exemple de canalització en text.

Personalització del producte

No oblideu desar la vostra personalització per poder afegir-la al carro
  • 250 car. màxim
Quantitat

És en estat de meditació que compartim informació que l'Univers té reservada per al grup, en aquest moment.

El sistema pregunta-resposta sobre diverses qüestions que es plantegin ja sigui sobre la informació compartida o qüestions que ja es tinguin preparades, ajuda a ampliar la informació.

1001

Especificacions

Composició
Arxiu MP3

Descarregar

Què és una canalització?

Descarregar (108.45k)

Text canalitzat

Descarregar (79.72k)

També li podria agradar