Canalització individual

41,32 €

Temps 1 hora

La conversa prèvia facilita enfocar-nos en el tema prioritari i demanar a l'Univers que la informació sigui clara i precisa per a la persona i el moment present. Pot escollir-se presencial o a distància, ja sigui per Skype, Jitsi o WhatsApp.

Gràcies a la informació compartida, la persona pot obrir-se a una nova visió, en la qual li serà més fàcil trobar la força per dur a terme, si és el cas, els canvis necessaris en la seva vida o ampliar les possibilitats de continuar el seu camí.

En la descripció hi ha un arxiu adjunt explicatiu del què és una canalització i un exemple de canalització en format MP3.

Personalització del producte

No oblideu desar la vostra personalització per poder afegir-la al carro
  • 250 car. màxim
Quantitat

És en estat de meditació que compartim informació que l'Univers té reservada per a tu, en aquest moment.

El sistema pregunta-resposta sobre diverses qüestions que es plantegin, ja sigui sobre la informació compartida o qüestions que ja es tinguin preparades, ajuda a ampliar la informació.

1000

Especificacions

Composició
Arxiu MP3

Descarregar

Què és una canalització?

Descarregar (108.45k)

Canalización El Corazón

Descarregar (8.1M)

També li podria agradar